MONTERINGSVEJLEDNING


Der findes forskellige værktøjer beregnet for jordboring. Er der tale om ren jord, lader der sig forholdsvis problemfrit bore et hul; f.eks. Ø200 mm x 1000 mm dybt ved hjælp af simple værktøjer. (Se billeder) Er der tale om asfalt, er det nødvendigt at skære gennem asfaltlaget, før der efterfølgende bores eller graves videre. Anvendes der værktøj eller sammenligneligt værktøj, som vist på billederne, kan udskæringen i asfalten minimeres til ca. 200 mm x 200 mm.

Monteres fundamentet i forbindelse med en flisebelægning, er det muligt at montere fundamentet eks. 70 mm under terræn. Derved bliver det muligt at afslutte flisebelægningen helt op mod selve pullerten. Dette er for at opnå den bedste finish.

Ønskes pullerten monteret, hvor der er støbt med beton, kan det være nødvendigt at bore for med et diamantbor, før den underliggende jord fjernes, som beskrevet tidligere. Stødes der på ledninger, rør eller store sten under montagearbejdet, er det muligt at opkorte fundamentet (se afsnittet omhandlende fundament).


FYSISKE VÆRDIER


Model CLASSIC MODERN STANDARD UNIVERSAL DIAMOND
Vægt i kg 39 47 42 25 29
Max. diameter (mm) 187 187 187 138 145
Min. indv. diameter for fundament (mm) 195 195 195 145 150


FUNDAMENT


Rørfundament er det mest anvendte og kan være udformet som rør i stål, beton eller PE-rør. Det afgørende er, at fundamentet har en minimumslængde, der modstår momentpåvirkningen i forbindelse med en påkørsel, således at pullerten også står lige efter en påkørsel. Fundamentets længde/dybde behøver ikke nødvendigvis at andrage 1 m, men kan efter behov afkortes afhængig af undergrundsforhold til en minimumslængde på 55 cm, så længe at ovenstående moment kan optages, uden at fundamentet derefter står skævt.

Vælges det at opkorte rørfundamentet, er det vigtigt, at der støbes ekstra beton rundt om røret. (Se skitse ovenfor)
Dette gøres for at kompensere for den manglende længde. Jo mere beton der støbes rundt om røret, des større påkøringskraft er det i stand til at modstå uden efterfølgende at komme til at stå skævt.